ANGLIA Włochy Francja Spedycja Przewozy Przeprowadzki Doładunki CENNIK CENY TANIO OFERTA

Eurotransport wykonuje usługi magazynowania i dystrybucji. Na potrzeby naszych klientów i własne przechowujemy towary handlowe i artykuły reklamowe. Celem przechowania nie jest magazynowanie sensu stricte, lecz jest to niezbędna potrzeba natury logistycznej.

Pierwszym zastosowaniem jest funkcja terminalu. W magazynie gromadzimy pojedyncze palety towaru, które pochodzą z rónych części kraju. Następnie ładowane są na samochód ciężarowy, który wiezie kilkanaście lub kilkadziesiąt palet za granicę, głównie do Wielkiej Brytanii i Francji. I odwrotnie – składujemy ładunki, które pochodzą z importu i wymagają dostarczenia do odbiorów w Polsce. Standardowo czas przechowywania wynosi ok. 1 dnia. Do/z Anglii jeździmy przeciętnie 3 razy w tygodniu, do Francji 1 raz w tygodniu.

Drugim zastosowaniem jest funkcja wsparcia dystrybucyjnego. Gromadzimy towar, który nasi klienci rozsyłają do swoich oddziałów lub kontrahentów. Jest to usługa typowo outsourcing’owa, pozwalająca uwolnić naszych klientów od zbędnej infrastruktury, personelu i niepotrzebnych kosztów. Szczególnie ma to znaczenie, kiedy ruch towarów w magazynie nie odbywa się w sposób ciągły lecz sporadyczny. Standardowo najczęściej korzystają z tego rozwiązania firmy o profilu:

»handlowym Przechowujemy towar handlowy, który sprzedają lub dystrybuują. Na zlecenie klienta wykonujemy dostawy lub odbiór. W szczególnych przypadkach (np. reklamacja) odbieramy towar od kontrahenta.

»reklamowym Przechowujemy towar reklamowy, który dostarczamy do oddziałów, firm partnerskich lub kontrahentów będących przedstawicielami w regionie. Przeprowadzamy akcje dystrybucji materiałów reklamowych, polegające na dostarczeniu ich do kilkudziesięciu, kilkuset, a nawet kilku tysięcy odbiorców w ciągu 48 godzin. Inne usługi polegają na bieżącym uzupełnianiu materiałów u poszczególnych odbiorców.

»serwisowym Przechowujemy materiały, części, układy dla firm serwisowych. Dzięki punktowi w centralnej Polsce jest to bardzo wygodna forma współpracy, eliminująca niepotrzebną ilość artykułów zamiennych, która musiałaby być zdublowana w bardzo wielu egzemplarzach w skali kraju. Dystrybucja takich towarów trwa do 24 godzin, a przewozy realizowane są w nocy (tzw. „night delivery”).

»logistycznym Firmy logistyczne o rónym profilu działalności, które sporadycznie wykorzystują naszą infrastrukturę. Sztandarowa działalność tych firm polega na świadczeniu innych usług swoim klientom. Jednak co pewien czas potrzeby ich klientów powodują konieczność rozwiązywania zadań związanych z magazynowaniem i dystrybucją. Służymy im wtedy pomocą.

Trzecim zastosowaniem jest wariant pośredni, pomiędzy funkcją terminalu, a dystrybucją. Gromadzimy towar od wielu dostawców, następnie zostaje przepakowany i wtedy następuje dystrybucja do wielu odbiorców. Usługa ta często wiąże się z koniecznością konfekcjonowania. Zapraszamy do skorzystania z naszych możliwości.