PACZKI W EUROPIE

Eurotransport wykonuje usługi drogowego przewozu paczek od drzwi do drzwi. Paczki są to przesyłki o wadze do 50 kg i wymiarach nie przekraczających poniższych warunków:

najdłuższy bok (wymiar a) jest nie dżuższy niż 2 metry oraz
najdłuższy bok plus obwód (a+2b+2c) ma poniżej 3 metrów

W paczkach nie wolno przewozić łatwo psującej się żywności, materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, srodków odurzających, złota, biżuterii, innych artykułów nie odpornych na zmiany temperatur, wrażliwych na zmieniające się warunki atmosferyczne, niewłaściwie opakowanych. W przypadkach wątpliwych bardzo prosimy o kontakt. Czas transportu jest następujący:

w Europie ok. 5 dni roboczych,
w Polsce do 3 dni roboczych.

PACZKI W POLSCE

Serwis przewozu paczek możliwy jest pomiędzy krajami Europy Zachodniej. Realizujemy także dostawy na wyspy. Nie wykluczamy dostaw w soboty.
Zapraszamy do skorzystania z naszych możliwości transportowych i logistycznych.

UWAGA!

Mamy bardzo korzystną wagę objętościową.
U nas 1 cbm = 120 kg,
a nie 250 kg, czy 333 kg.